Hrátky

HRÁTKY aneb setkání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Prožít den plný zážitků a podpořit tvořivost, fantazii, vynalézavost, aktivitu, soutěživost, spolupráci i ohleduplnost mezi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zapojit je do společenského dění a získat nové zkušenosti a známosti. To dětem s různým druhem postižení nabízí projekt HRÁTKY, celodenní soutěživé klání a výtvarně kulturní tvoření konané každoročně pod dohledem kvalifikovaného a zkušeného personálu na ZŠ Demlova v Jihlavě.

Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových tuto akci, pravidelně pořádanou již od roku 2001, tradičně podporuje, a to nejen finančním příspěvkem, ale i účastí na organizaci a při obstarávání cen a upomínkových předmětů pro všechny zúčastněné.

V souladu s cíly své činnosti, mezi které patří podpora uměleckých a sportovních aktivit postižených dětí a mládeže, se tak nadace podílí na projektu, jehož ambicí je rozvoj schopností těchto dětí a podpora sociální integrace a spolupráce mezi nimi.

Prostřednictvím sportovních činností, výtvarné a dramatické tvorby a počítačů se děti během této akce naučí vzájemné spolupráci a ohleduplnosti v soutěžních týmech, vyzkouší si své schopnosti a dovednosti a poznají nové kamarády.

Akce byla vždy velmi pozitivně hodnocena ze strany dětských i dospělých účastníků a organizátorů a byla prezentována v místních i celorepublikových médiích.

Hodnocení jednotlivých ročníků Hrátek

Fotogalerie

Projekty_Hratky.jpg