Podporované projekty

Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových dlouhodobě podporuje dva projekty, kam tradičně směřuje většina financí od dárců. Jde o akci Hrátky a konání Letního tábora.

Akce Hrátky aneb setkání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se za finančního přispění Nadace koná od roku 2001 na Základní škole Demlova v Jihlavě. V rámci každého ročníku se jí účastní téměř stovka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami z deseti regionálních škol. Během celodenní akce mohou rozvíjet své umělecké, sportovní a technické dovednosti, soutěžit i spolupracovat, naučit se ohleduplnosti a pomáhat si.

Letní tábor již od roku 2007 umožňuje dětským pacientům brněnské revmatologické ambulance účastnit se dětského tábora. Získávají tak zážitek, bez kterého si my neumíme naše dětství ani představit, ale který je pro ně kvůli jejich onemocnění mnohdy jen těžce dosažitelným luxusem. Na jedné straně tábor integruje zdravé i nemocné děti dohromady, zároveň však bere ohled na specifické potřeby této křehčí skupiny. Dětští pacienti si mohou užívat letního pobytu pod dohledem specializovaného zdravotnického personálu, cítit se součástí kolektivu a v mnoha případech zlepšit svůj zdravotní stav.

Projekty.jpg