Nadační obrazy

Finanční prostředky Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových získává kromě sponzorských darů také prodejem nadačních obrazů akademické malířky Míly Doleželové a akademického malíře Jiřího Mareše. Tyto obsáhlé sbírky do majetku Nadace převedla akciová společnost PSJ, která je získala od Sdružení laiků sv. Dominia na základě neuhrazení části rozsáhlé rekonstrukce Dominikánského kláštera sv. Kříže v Jihlavě.

O sbírce a životě akademické malířky Míly Doleželové

O sbírce a životě akademického malíře Jiřího Mareše

DCikanata.jpg