Sbírka Míly Doleželové

Akademická malířka MÍLA DOLEŽELOVÁ (12.11.1922 Prostějov – 30.12.1993 Telč)

Mila Dolezelova

Bohumila, či také Míla Doleželová patří mezi naše významné malířky 20. století. Zprvu vyučená modistka již od mládí tíhla k umělecké tvorbě. Navštěvovala výtvarný kroužek akademických malířů Václava Eisenreicha a Josefa Proškovce, vystudovala Státní grafickou školu v Praze, následně absolvovala AVU. Zde chodila do ateliéru grafiky k prof. Vladimíru Puklovi. 

Po studiích zůstává na škole jako prozatímní asistentka prof. Pukla. Období jejího působení na Akademii ji váže k tvorbě tehdejšího stylu socialistického realismu. Věnuje se oficiálním zakázkám, mezi které patří známková tvorba, ilustrace různých periodik, knih či návrhů zápalek. Vznikly i obrazy k výstavbě Stalinova pomníku v Praze. 

S odchodem z Akademie i z Prahy v roce 1954 se snažila vymanit z pout oficiálního směru. Hlouběji proniká do jejího díla romská tématika, která se stává stěžejní a podle které bývá nazývána „malířkou cikánů“. Další hlavní téma obrazů, které se začíná objevovat již v 60. letech a graduje v letech 70., je náboženské téma. Biblické motivy se pak prolínají její tvorbou až do konce života. 

O velikosti této umělkyně mluví nejen kvalita děl, tak i kvantita. Největší soubor prací zaujímají malby. Plno obrazů vytvářela na rozměrná plátna, užívala především techniku olejomalby. Vyzkoušela si i starou techniku fresky. Volně dostupnou fresku Láska a milosrdenství najdeme v lékárně na Masarykově náměstí v Jihlavě. Zanechala po sobě velké množství kreseb, které sloužily především jako přípravné studie. Pracovala s různými grafickými technikami, např. dřevorytem, leptem či dobře dostupným linorytem. Důležité místo zaujímají také ilustrace knih. 

Díky kontaktu s obchodníkem s obrazy Joshuou Kligermanem se její dílo vystavovalo v USA a Mexiku. Její obrazy byly prodány do různých koutů světa.

Po smrti Jiřího Mareše se Bohumila Doleželová stahuje do soukromí a přijímá jen okruh nejbližších přátel. Snaží se najít východisko pro uplatnění jejich uměleckého odkazu. Dílo své, i obrazy svého zesnulého životního partnera Jiřího Mareše, přenechává řádu dominikánů pod podmínkou vytvoření stálé expozice. Bohužel její závěť nebyla doposud vyplněna.

Umělecká tvorba malířky zůstává však širší veřejnosti neznámá a pořád čeká na své znovuobjevení.


- Část obrazů z díla Míly Doleželové si můžete prohlédnout v této galerii