,,Strašidelné" Hrátky

29.11.2017

Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, jejímž zřizovatelem a hlavním sponzorem je akciová společnost PSJ, se dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na jejich integraci s dětmi zdravými. Prostřednictvím každoročně se opakujících akcí přináší dětem chvíle a prožitky, které jim pomáhají formovat jejich charakter, schopnosti a osobnost.

Zářný příklad a nepochybně chvályhodnou akci představuje projekt Hrátky, při níž na ZŠ Demlova v Jihlavě dochází k setkání dětí s nejrůznějším postižením z celého Kraje Vysočina. Jeho již XVI. ročník se uskutečnil ve středu 29. listopadu 2017 s podtitulem „Strašidelný hrad“. Zúčastnila se jej téměř stovka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami z deseti regionálních škol. Během celodenní akce mohli rozvíjet své umělecké, sportovní a technické dovednosti, soutěžit i spolupracovat, naučit se ohleduplnosti a pomáhat si.