Sportovní den

22.05.2018

Úžasných sedmnáct let trvá spojení FC Vysočina se Základní školou speciální a Praktickou školou Jihlava. Ta vzdělává a rozvíjí žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Jihlavský klub tradičně poskytuje organizační a materiální záštitu pro sportovní den pro žáky této školy, které znovu doplnily děti ze ZŠ Kamenice a z jihlavské MŠ Březinova. Aktuální ročník se uskutečnil v úterý 22. května v areálu Na Stoupách.


A vydařil se parádně! Sportovní den zahájil marketingový manažer klubu Miroslav Fuks, který poté předal slovo řediteli klubu Janu Staňkovi a následně i Zuzaně Šimkové, ředitelce Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Ta vzápětí převzala hned tři dary v podobě finanční podpory ze strany Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových a firem a KOSYKA a Vodárenská akciová společnost.

Po úvodním rozcvičení se 140 dětí se svým doprovodem nadšeně vrhlo do deseti pestrých disciplín. Ty byly připraveny staršími dorostenci FC Vysočina a na jejich průběhu se aktivně podíleli členové kádru juniorky. Ve všech případech platilo, že sportující ze sebe vydali všechny své síly a schopnosti. Za to jim právem náležel potlesk a ocenění všech přítomných. Příjemnou tečkou pro zúčastněné byla vydatná svačina. Sportovní hry proběhly v pohodové atmosféře, za krasného počasí a na jejich plynulém průběhu se podílela řada zaměstnanci klubu. 

Účastníci si ze sportovního dne odnesli nejen skvělé zážitky, ale i plnou tašku milých pozorností a dárečků. Sluší se dodat, že se tato chvályhodná akce uskutečnila s podporou supermarketu LIDL, pekárny Lapek, a firem McDonald´sOndrášovkaDAFE-PLASTMasoniteAulix a LemTech Precision MaterialSapeli, dále Českého rozhlasu Vysočinapotravinové banky Háta, obce Radkov a Pekařství a cukrářství Jan Meidl. Celou akci zaznamenala firma SB Corporation, tudíž se brzy můžete těšit na zajímavý sestřih! Sportující se odnesli i plyšáky, neboť se jich díky akci „Daruj plyšáka“ podařilo sebrat více než 250! Všem náleží obrovský dík!


Součástí akce byla v neposlední řadě i prezentace neziskové organizace Černí koně. Tato organizace byla založena v roce 2008. V současné době je jediným výrobcem handbiků pro děti v České republice a Evropě. Smyslem Černých koní není jen výroba speciálních kol, ale také aktivity pomáhající otevírat diskusi o integraci handicapovaných do společnosti. Pravidelně pořádá závody na úrovni Českého poháru, organizuje besedy na základních školách a každoročně vyráží na vzdělávací turné napříč celým Českem. Její členové přítomným sportujícím nabídli možnost vyzkoušet si jejich trenažery.

FOTO ZDE.

VIDEO ZDE.