Nadace Waldesových byla v roce 2017 vidět

31.12.2017

Na jaře v nejvyšší české budově AZ Tower v Brně probíhala výstava nadačních obrazů akademického malíře Jiřího Mareše a i za podpory Nadace Waldes se v jihlavské kavárně Royal Café uskutečnil 2. ročník charitativní burzy oblečení „Votoč vohoz“.

Dne 23. května se ve sportovním areálu Na Stoupách v Jihlavě uskutečnil již 16. ročník Sportovního dne pro žáky Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, která vzdělává a rozvíjí žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra. Patronem a organizátorem tohoto chvályhodného počinu je tradičně FC Vysočina Jihlava. Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových akci poskytla finanční dar.

Vítaný obnos byl také zaslán jihlavské organizaci „Život 99“, která poskytuje osobní asistenci a tísňovou péči pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V průběhu letních prázdnin nadace už po osmé poskytla několika dětem s revmatologickým postižením příspěvek na letní tábor v Křižanově.

Poté, co Jihlava v závěru roku 2016 v hotelu Gustav Mahler po dlouhé době hostila velkou výstavu nadačních obrazů akademických malířů Míly Doleželové a Jiřího Mareše, se z obdobné výstavy mohla těšit i Telč, kde oba umělci strávili většinu svého života. Městská galerie Hasičský dům od 30. června do 30. září 2017 za značného zájmu veřejnosti představovala tvorbu obou autorů s uceleným názvem „Žena v obrazech“.

Nejen u příležitosti této telčské výstavy nadace poprvé přistoupila k realizaci tištěných reprodukcí vybraných obrazů Míly Doleželové a Jiřího Mareše a též nechala zhotovit nevšední kalendář pro období od července 2017 do prosince 2018. Výtěžek z prodeje bude věnován organizaci Černí koně, která jej využije na svůj projekt „Vítr ve vlasech". Ten přináší do života handicapovaných dětí skutečnou svobodu pohybu výrobou speciálního kola na ruční pohon - handbike.

Závěr roku byl tradičně ve znamení podpory projektu Hrátky, při němž na ZŠ Demlova v Jihlavě dochází k setkání dětí s nejrůznějším postižením z celého Kraje Vysočina. Jeho již 16. ročník se uskutečnil ve středu 29. listopadu 2017. Hrátek, s tématem “Strašidelný hrad“, se účastnila téměř stovka dětí se specifickými vzdělávacími potřebami z deseti regionálních škol. Děti mohly během celodenní akce rozvíjet své umělecké, sportovní a technické dovednosti, soutěžit i spolupracovat, naučit se ohleduplnosti a pomáhat si.