Sbírka Míly Doleželové

Akademická malířka MÍLA DOLEŽELOVÁ (1922 – 1993)

Bohumila Doleželová se narodila 12. listopadu 1922 v Prostějově. Ve 14 letech odešla do učení na dámskou kloboučnici. Poté pracovala v Prostějově a v Plzni. V roce 1945 začala navštěvovat Státní grafickou školu v Praze. Rok na to byla přijata do druhého ročníku AVU (ateliér V.Pukla). Studia dokončila v roce 1950 a následující čtyři roky zde působila jako odborná asistentka.

Z AVU na vlastní žádost odešla a od roku 1957 s Jiřím Marešem, svým pozdějším manželem, a maminkou žila v bývalé cihelně u Jihlávky. V roce 1961 se všichni přestěhovali do Klátovce. V tomto období se celá rodina potýkala s velkými materiálními problémy.

Obrat k lepšímu nastal, když v roce 1967 prodala 25 obrazů do Ameriky. V roce 1972 koupila s manželem dům v Telči, kde tvořila až do své smrti 30. prosince 1993.

Míla Doleželová za sebou zanechala monumentální dílo sestávající jednak z fresek (vinárna Beograd v Praze, lékárna v Jihlavě…), jednak z nesčetného množství (asi 600) olejomaleb a grafik. Známé jsou i její ilustrace k Příběhům dávné Indie a k cikánským pohádkám, které vyšly pod názvem Zpívající housle.

Do našeho povědomí vešla především jako malířka Rómů. Filozoficky, umělecky i lidsky nejvyzrálejší součástí její tvorby je prolínání cikánských a biblických námětů z telčského období.

Obrazy ak. malířky Míly Doleželové, které vlastní Nadace je zhruba vymezeno léty 1948, socialistický realismus, až druhá polovina 60.let 20.století tzv. cikánské období.

- Část obrazů z díla Míly Doleželové si můžete prohlédnout v této galerii