Sbírka Jiřího Mareše

Akademický malíř JIŘÍ MAREŠ (1932 – 1984)

Jiří Mareš se narodil 22.4.1932 v Brně. V roce 1956 začal studovat monumentální tvorbu na AVU v Praze u prof. V. Sychry. V ateliéru prof. Pukla a prof. Silovského se seznámil s Milou Doleželovou, která zde působila jako odborná asistentka.

Akademii absolvoval po šesti letech s výborným prospěchem a s první cenou ateliéru. Následovaly úspěšné výstavy v Kalkatě a v Austrálii. Pracoval na volné grafice, ilustracích pro noviny a časopisy, vytvářel ex libris.

Vztah Míly Doleželové a Jiřího Mareše i jejich pozdější manželství (1958) velmi ovlivnilo tvorbu obou umělců. Jejich společná životní cesta vedla z Prahy do Jihlávky, Klátovce a nakonec do Telče.

Jiří Mareš byl především grafik. Vytvořil bezpočet litografií a dřevořezů. Nejčastějším námětem jeho tvorby byli koně. Je autorem monumentálních sgrafit, např.

  • - Adam a Eva (Masarykovo nám. 37, Jihlava)
  • - venkovní stěny MŠ v Praze – Kbelích
  • - Kulturní dům Litohoř u Moravských Budějovic
  • - sv. Cyril a Metoděj, fara v Lukách nad Jihlavou

Kromě grafiky se Jiří Mareš věnoval také kresbě tužkou, tuší a lavírované kresbě. Pozoruhodná je také Marešova olejomalba, jež však poněkud zanikala ve stínu velké malířské osobnosti jeho ženy.

Při práci na kartonu pro sgrafito ve Znojmě spadl Jiří Mareš ze žebříku. Tento pád se stal počátkem fyzických útrap, které skončily jeho předčasnou smrtí 6. ledna 1984.

Obrazy ak. malíře Jiřího Mareše které vlastní Nadace je zastoupeno pouze malbou. Jeho tvorba je francouzský fauvismus kombinovaný s německým expresionismem počátku 20.století, jeho tvorbu z doby od poloviny 70.let je možné zařadit do novoexpresionismu.

- Část obrazů z díla Jiřího Mareše si můžete prohlédnout v této galerii