DĚKUJEME, že nám pomáháte pomáhat. Váš finanční příspěvek bude použit na zjednodušení či zkvalitnění života lidem s postižením!


 1. TRVALÝ PŘÍKAZ
       číslo účtu: 6520713001/2700
 2. PŘÍMÉ BANKOVNICTVÍ
       vyplněním bankovního příkazu či poštovní poukázkou typu C číslo účtu: 6520713001/2700
 3. DALŠÍ ZPŮSOBY, JAK PŘISPĚT:
       Zakoupením kalendáře a obrazů J. Mareše a M. Doleželové.
       Pro objednávku nás prosím kontaktuje na emailové adrese nadace@psj.cz