Vítejte na stránkách Nadace J+I Waldesových!

Vznik a činnost nadace

Manzele Waldesovi

Akciová společnost PSJ a.s. se v rámci svých neziskových aktivit nemalou měrou soustředí na podporu sociálních a charitativních činností. Významnou úlohu v této oblasti sehrávají nadační aktivity, které PSJ a.s. uskutečňuje jako zřizovatel Nadace a její hlavní sponzor již od roku 1993.

Původní nadace Spes futura získala v roce 2001 svůj současný název Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, čímž byla oceněna práce a příspěvky manželů Waldesových pro kulturní a společenský vývoj v období první československé republiky. Stejně, jak se měnily názvy Nadace, tak se postupně vyvíjely její cíle. „V posledních letech se zaměřujeme na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na jejich integraci s dětmi zdravými. V této fázi vývoje, která je nejdůležitějším obdobím pro tvorbu a rozvoj osobnosti, jim chceme poskytnout radostné a nezapomenutelné zážitky, které jim usnadní vstup do světa dospělých,“ objasnila Ing. Hana Turečková, výkonná ředitelka Nadace.

Finanční prostředky Nadace získává kromě sponzorských darů také prodejem nadačních obrazů akademické malířky Míly Doleželové a akademického malíře Jiřího Mareše.

Tyto obsáhlé sbírky do majetku Nadace převedla akciová společnost PSJ, která je získala od Sdružení laiků sv. Dominia na základě neuhrazení části rozsáhlé rekonstrukce Dominikánského kláštera sv. Kříže v Jihlavě.


Kdo byl JINDŘICH WALDES?